Szymonków po raz kolejny najlepszy w Turnieju Sołectw

Kopia ATT00110W dniach 21 - 22 lipca 2018 roku w Krzywiczynach odbył się kolejny Gminno - Powiatowy Turniej Sołectw. Tradycyjnie jak co roku, drużyny z poszczególnych sołectw walczyły o miano najlepszego sołectwa w gminie Wołczyn. W tym roku rywalizowały ze sobą drużyny z 5 sołectw, w tym: Wierzbica Górna, Krzywiczyny, Szymonków, Duczów Wielki i Mały oraz Gierałcice. Drużyny z poszczególnych sołectw zmierzyły się ze sobą w 10 konkurencjach, takich jak: rywalizacja rodzinna, trzymanie kega, rzut stringami, żonglowanie piłką, wyciskanie ciężarka, bieg w worku, strzał do bramki, przeciąganie liny, rzut do kosza.

Po kilkugodzinnych zmaganiach mistrzostwo wywalczyło sobie sołectwo Szymonków, II miejsce zajęło sołectwo Krzywiczyny a III miejsce sołectwo Gierałcice. Na zakończenie zmagań sportowych dla wszystkich uczestników turnieju oraz zgromadzonych kibiców wystąpiła Samorządowa Grupa „Buraky” i odbyła się zabawa taneczną.