10 - lecie LKS Ligota Wołczyńska

icoW dniu 7 lipca 2018 r. na boisku sportowych w Ligocie Wołczyńskiej odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 10 – lecia istnienia Ludowego Klubu Sportowego, który został założony w Ligocie Wołczyńskiej w 2008 r. z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej oraz młodzieży. Od założenia do chwili obecnej Prezesem Klubu jest Marek Konieczny. Obchody stały się okazją do licznych wspomnień oraz podsumowań dokonań Klubu. Na ręce Sołtysa i Prezesa Klubu Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek wręczył puchar, piłki oraz medale pamiątkowe dla wszystkich czynnych zawodników Klubu.