Narada żniwna

PictureW dniu 6 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, odbyła się narada żniwna zwołana przez Burmistrza Wołczyna Jana Leszka Wiącka. Celem spotkania było zapoznanie wszystkich uczestników narady ze stanem przygotowania do żniw, zapoznanie z organizacją skupu zbóż oraz propozycjami cen proponowanymi przez organizacje zajmujące się skupem zbóż.

W trakcie spotkania omówiono różne aspekty sytuacji jaka wytworzyła się na rynku zbóż i rzepaku w wyniku niekorzystnego przebiegu warunków pogodowych w bieżącym roku (szczególnie w ostatnim okresie). Przedstawiciele poszczególnych podmiotów skupowych omówili zasady na jakich przebiegać będzie skup zbóż i rzepaku w trakcie żniw w 2018 r. W naradzie oprócz burmistrza Wołczyna Jana Leszka Wiącka , z-cy burmistrza Bogusława Adaszyńskiego, naczelnika i pracowników wydziału rolnego udział wzięli przedstawiciele podmiotów skupowych „Polskie Młyny”w Kluczborku, firmy CEDROP w Kluczborku oraz AGROPLONU z Głuszyny, LESAFFRE Polska S.A. oraz przedstawiciele spółek działających na terenie gminy Wołczyn, rolniczych spółek produkcyjnych, rolnicy, radni oraz sołtysi. Przedstawiono również strukturę zasiewów oraz omówiono sprawę suszy na terenie gminy oraz prac związanych z oszacowaniem strat poniesionych przez rolnictwo. Przypomniano także o zabezpieczeniu przeciwpożarowym i przepisach BHP w miejscu pracy w czasie akcji żniwnej.