Statuetki Wołczyńskiego Isandra rozdane

isanderW drugi dzień tegorocznych obchodów XXVII Dni Wołczyna, w sobotni wieczór w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone już po raz dwudziesty statuetki "Wołczyńskiego Isandra". Uroczystość poprowadziła dziennikarka radia Doxa Pani Diana Bogacz - Kotulak.

Kapituła, w skład której weszli: Waldemar Antkowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie, Bogusław Adaszyński – Zastpca Burmistrza Wołczyna, Ewa Włos – Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie, Irena Kuśmierz – Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Wołczynie, Krystyna Mazurczak – Radna Rady Miejskiej i Sołtys sołectwa Wierzchy, Bogusław Dorociak – Sołtys sołectwa Bruny, dokonała oceny i analizy wniosków jakie spłynęły do tego wyróżnienia i spośród nominowanych wybrała tegorocznych laureatów do otrzymania statuetki Isandra w poszczególnych kategoriach: promocja miasta i gminy, działalność społeczna i charytatywna, biznes i przedsiębiorczość w działalności rolniczej, biznes i przedsiębiorczość w działalności pozarolniczej.

Nominowanymi w kategorii "Promocja miasta i Gminy Wołczyn" byli: Jerzy Kuras amator lokalnej historii, Michał Szachnowski instruktor teatralny, aktor i założyciel Teatru Komedia działającego przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury, Zespół Taneczny Mażoretek „Aurora” działający przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich i Odnowa Wsi Komorzno.

W tym roku, kapituła przyznała statuetkę "Wołczyńskiego Isandra" w kategorii "Promocja miasta i Gminy Wołczyn" Zespołowi Tanecznemu Mażoretek „Aurora”. Nagrodę wręczyła dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie Pani Ewa Włos.

Zespół Taneczny Mażoretek „Aurora”
został założony w 2012 r. z inicjatywy dyrektora Ośrodka Kultury Rafała Neugebauera, który podjął rozmowy z Panią Pauliną Pawińską – zawodową instruktorką zespołu z Łubnic o poprowadzeniu mażoretek w Wołczynie. Negocjacje się powiodły i już 3 grudnia 2012 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze zajęcia sekcji tanecznej grupy mażoretkowej, która liczyła zaledwie kilkanaście osób. Opiekun i choreograf Zespołu zebrała wówczas grupę 12 dziewcząt, z którymi rozpoczęła intensywne ćwiczenia taneczne. Przez kolejne miesiące i lata skład mażoretek ciągle się powiększał, przybywały nowe tancerki. Zespół obecnie liczy blisko 90 dziewcząt w różnym wieku, które tworzą 6 grup tanecznych. Na zajęcia artystyczne wciąż zgłaszają się nowe uczennice, które chcą spróbować swoich sił w tańcu. Ostatniego dnia stycznia tego roku w sali widowiskowej Wołczyńskiego Ośrodka Kultury hucznie świętowano 5 urodziny wołczyńskich mażoretek "AURORA". W czasie tych pięciu lat Zespół zdobył uznanie i sympatię szerokiego grona widzów w kraju, ale przede wszystkim szczególne miejsce w sercach wołczyńskich odbiorców. Swoimi występami uświetniają liczne imprezy organizowane w mieście i sołectwach, a także w powiecie i województwie. Trudno wymienić w kilku zdaniach ogrom wykonanej pracy, zliczyć wszystkie występy, zdobyte laury w konkursach tanecznych oraz turniejach regionalnych i ogólnopolskich. Co najpiękniejsze Zespół niejednokrotnie stawał na podium zdobywając czołowe miejsca. Mażoretki "Aurora" utrzymują bardzo wysoki poziom artystyczny i są barwną wizytówką, promującą naszą Gminę. Mocną stroną działalności Zespołu jest praca dzieci, twórcza energia opiekuna Zespołu oraz zaangażowanie rodziców, którzy wspierają pasję swoich pociech i funkcjonowanie grup tanecznych.

Nominowanymi w kategorii "Działalność społeczna i charytatywna" byli: Katarzyna Zalewska założycielka azylu dla psów zapomnianych w Gierałcicach oraz Personel Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Wołczynie niosący pomoc ludziom najbardziej potrzebującym.

Kapituła przyznała statuetkę "Wołczyńskiego Isandra" w kategorii "Działalność społeczna i charytatywna" Personelowi Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Wołczynie Nagrodę wręczył proboszcz parafii Rafał Tański.

Personel Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie to grupa ponad 30 osób doświadczonych, wykwalifikowanych i zawsze chętnych do pomocy. Nad bezpieczeństwem zdrowotnym podopiecznych czuwają: lekarz, psycholog, logopeda, opiekunowie medyczni, pielęgniarki oddziałowe, salowe, terapeuci zajęciowi i rehabilitanci, personel sprzątający a także kierownik wraz z pracownikami administracyjnymi. W całodobowej pracy personel ZOL-u opiekuje się blisko 50 podopiecznymi w starszym wieku, wykonuje troskliwą opiekę, zapewnia bezpieczeństwo, zawsze dbając o życzliwość i sumienność. Z wielkim oddaniem i sercem pracownicy starają się złagodzić ból cierpiących, pobudzić chorych do aktywności ruchowej. Będąc najbliżej chorych dzielą z nimi ich codzienność i uczestniczą w momentach niosących radość i nadzieję. Bez nich zakład nie był by tak podobny do domu. Dbają również o potrzeby psycho – fizyczne podopiecznych. Z własnej inicjatywy organizują wspólne wydarzenia (urodziny, święta i inne jubileusze). W społeczności zakładu panuje duch rodzinny. Relacje między personelem i pacjentami naznaczone są wielką serdecznością. Każda praca i każdy zawód polegają na dokładaniu swojej cegiełki do wspólnego społecznego dobra. Księgowa, analityk, sprzedawca - każdy jest potrzebny. Czy każdy z nich może jednak powiedzieć na koniec dnia pracy, że pomógł w ważnej sprawie choć jednej osobie. Niekoniecznie. A to jest właśnie wyjątkowa cecha zawodu wykonywanego przez personel Zolu - u. Codziennie pomagają w bardzo ważnej sprawie, choćby była to tylko pomoc poprzez troskliwą obecność i gotowość do wsparcia. Wykonują szlachetny zawód, który nie każdy może jednak wykonywać. Zawód, w którym nie obędzie się bez powołania, który jest fundamentalnym powodem wyboru takiego zawodu.

Nominowanymi w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność rolnicza" byli: Dariusz Koziński rolnik z Ligoty Wołczyńskiej oraz Mateusz Kaźmierski Prezes i współwłaściciel Przedsiębiorstwa Rolnego AGROFERM w Wierzbicy Górnej.

Kapituła przyznała statuetkę "Wołczyńskiego Isandra" w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność rolnicza" Panu Mateuszowi Kaźmierskiemu. Nagrodę wręczył Józef Lech Prezes RSP w Markotowie Dużym.

Mateusz Kaźmierski jest prezesem i współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Rolnego AGROFERM w Wierzbicy Górnej specjalizującego się w produkcji mlecznej. Obecnie firma realizuje wielomililionową inwestycję polegającą na budowie obory wolnostanowiskowej na 450 szt. krów mlecznych, wraz z halą udojową typu karuzela. Będzie to jedna z największych i najnowocześniejszych obór tego typu w województwie. Na dzień dzisiejszy firma produkuje ponad trzysta tysięcy litrów mleka miesięcznie, co daje blisko cztery miliony litrów rocznie. Po zakończeniu inwestycji planowane jest zwiększenie produkcji mleka o 1/3 obecnej produkcji, której odbiorcą jest głównie firma ZOTT z Opola. Oprócz budowy nowej obory przystąpiono również do modernizacji i budowy pozostałych budynków inwentarskich. Zmodernizowano sieć energetyczną wraz z wybudowaniem nowej stacji trafo, wybudowano cielętnik. Wykonano mieszalnię pasz wraz z magazynem zbożowym na 1 200 ton, zmodernizowano byłą mieszalnię pasz przystosowując ją na jałownik dla 300 szt. Po zakończeniu budowy nowej obory z modernizowana zostanie dotychczasowa obora z przeznaczeniem na porodówkę i jałówki cielne. Mimo tak wielkiej modernizacji i wprowadzeniu pełnej automatyki na niektórych etapach udoju, Zarząd firmy postanowił nie zmniejszać stanu osobowego załogi i zapewnia pracę dla dotychczasowych pracowników.

Nominowanymi w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność pozarolnicza" byli: Krystyna Fulas Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wołczynie, Firma Remonty i wykończenia wnętrz Radosław Wider z Wołczyna oraz Firma „Auto – Zaremba” z Ligoty Wołczyńskiej.

Kapituła przyznała statuetkę "Wołczyńskiego Isandra" w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność pozarolnicza" Firmie „Auto – Zaremba” z Ligoty Wołczyńskiej. Nagrodę wręczył Zdzisław Sarnicki właściciel firmy Gamma z Ligoty Wołczyńskiej.

Kapituła przyznała w tym roku również statuetkę "SUPER Wołczyńskiego Isandra", którą otrzymała z rąk Burmistrza Wołczyna Jana Leszka Wiącka Pani Krystyna Fulas. Od 11 lat i Pani Krystyna pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wołczynie. Aktualnie zatrudnia w spółdzielni łącznie 75 osób w placówkach handlowych, usługowych, piekarni, masarni, hurtowni i w transporcie. Wysiłek i zaangażowanie Pani Krystyny Fulas oraz lata wspólnej i zgodnej współpracy z kadrą przyczyniają się, że pomimo różnorodnych trudności Firma wciąż funkcjonuje, a wyniki finansowe są dodatnie i pozwalają na nieduży, ale ciągły rozwój Spółdzielni, mimo ogromnej konkurencji ze strony kapitału zagranicznego na rynku lokalnym. Obecnie jest jedną z przodujących spółdzielni na terenie województwa opolskiego. Dzięki przedsiębiorczości Pani Krystyny oraz jej życzliwego podejścia do innych Wspólnota Spółdzielni się uzupełnia i darzy siebie zaufaniem. Spółdzielnia kierowana przez Panią Krystynę Fulas aktywnie uczestniczy w życiu społeczno – kulturalnym gminy Wołczyn wspierając finansowo szereg inicjatyw i akcji charytatywnych. Spółdzielnia nie pozostaje obojętna na potrzeby seniorów oraz dzieci i jej działania przyczyniają się do spajania lokalnej społeczności.

Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło występu muzycznego w wykonaniu OPOLE QUARTET z muzykami Filharmonii Opolskiej w składzie: Andrea Rischka śpiew, Arkadiusz Czyżewski I skrzypce, Maciej Wachowski II skrzypce, Oleg Konowałow altówka, Mikołaj Gałan wiolonczela, Krzysztof Odoj fortepian oraz jubileuszowego tortu.

Wszystkim nominowanym i laureatom "Wołczyńskiego Isandra" serdecznie gratulujemy.