Burmistrz Wołczyna otrzymał absolutorium

Herb Wołczyna bez tłaW dniu 27 czerwca 2018 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się Sesja Rady Miejskiej, na której rozpatrywano sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Wołczyna.

Przed przystąpieniem do głosowania odczytano opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Komisje pozytywnie oceniły realizację budżetu. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej wnioskowała o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok oraz  w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi były również pozytywne. W głosowaniu radni Wołczyna jednogłośnie udzielili burmistrzowi Janowi Leszkowi Wiąckowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Burmistrz podziękował za udzielenie jednogłośnego absolutorium. Podkreślił, że realizacja budżetu gminy jest udziałem bardzo wielu osób, które starają się jak najlepiej wykonywać swoje zadania. Podziękował za współpracę i zaangażowanie radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Miejskiego, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych.