Nominowani do Wołczyńskiego Isandra

isanderNa posiedzeniu Kapituły „WOŁCZYŃSKIEGO ISANDRA” w składzie: Bogusław Adaszyński – Zastępca Burmistrza Wołczyna, Bogusław Dorociak – Sołtys sołectwa Bruny, Irena Kuśmierz – Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Wołczynie, Krystyna Mazurczak – Sołtys sołectwa Wierzchy, Waldemar Antkowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie, Ewa Włos – Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie dokonano analizy oraz oceny złożonych wniosków do Wołczyńskiego Isandra przyznawanego dla osób, instytucji, organizacji, przedsiębiorców, którzy wyróżniają się aktywnością społeczną i zawodową, przedsiębiorczością oraz promocją regionu. W tegorocznej edycji Kapituła nominowała 12 kandydatów, spośród których wybierze laureatów w trzech kategoriach. Nagrody w postaci statuetki wręczone będą 30 czerwca 2018 r. podczas uroczystej Gali w Wołczyńskim Ośrodku Kultury.

Nominowani w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA PROMOCJA MIASTA I GMINY WOŁCZYN.

Jerzy Kuras – od urodzenia był mieszkańcem Wołczyna, amator lokalnej historii, który z wielkim zainteresowaniem badał historie Wołczyna oraz Śląska Opolskiego. Kolekcjonował i posiadał stare fotografie, pocztówki i inne materiały dotyczące historii miasta, stanowiące informacje jak Wołczyn wyglądał dawniej. Chętnie brał udział w spotkaniach organizowanych w szkołach, podczas których uczniowie niejednokrotnie mieli olbrzymią przyjemność wysłuchać prelekcji pasjonata lokalnych dziejów. Pan Jerzy Kuras z prawdziwym sercem historyka zapoznawał młodzież z zaskakującymi hipotezami dotyczącymi dawnego miasta. Jako znawca kilku języków chętnie angażował się w pomoc w tłumaczeniach. Wykonywał pracę na rzecz partnerstwa Gminy Wołczyn z niemicką Gminą Hassloch, partnerstwa, które trwa już 18 lat, rozwija się w nowych kierunkach współpracy. Poprzez swoją serdeczność i otwartość Pan Jerzy Kuras nawiązał liczne kontakty między społecznościami partnerskich gmin, które dzisiaj stały się stałymi przyjaźniami. Znany i ceniony mieszkaniec naszej gminy Pan Jerzy Kuras w dniu 23 kwietnia tego roku odszedł nagle i niespodziewanie do wieczności.

Michał Szachnowski – jest mieszkańcem gminy Wołczyn i wykształconym aktorem, założycielem i reżyserem Teatru Komedia, który działa przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury. Laureat ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego, zdobywca nagrody na ogólnopolskim przeglądzie teatrów amatorskich w Nysie, a także przewodniczący wielu komisji ogólnopolskich konkursów recytatorskich w kraju. Autor i reżyser sztuki „Menopauzy szał” i jej kontynuacji „Szał menopauzy, czyli ech mała poszalej masz 80 lat”. Dzięki staraniom Pana Michała Szachnowskiego Teatr Komedia jako pierwszy w Europie otrzymał prawa autorskie i zgodę do wystawienia amerykańskiego musicalu „Siostrunie” prosto z Broadwayu. Wszystkie sztuki grane przez aktorów wołczyńskiego Teatru Komedia cieszą się ogromnym sukcesem i wystawiane są na scenach teatralnych całego kraju promując tym samym naszą małą Gminę Wołczyn. Pan Michał Szachnowski za swoją wspaniałą aktorską pracę jest powszechnie ceniony i szanowany wśród znanych ludzi teatru z gatunku komedii, min. przez Panią Elżbietę Jodłowską, która przyjechała do Wołczyna na premierę spektaklu ”Menopauzy szał”. Sztuka Pani Jodłowskiej pt. „ Klimakterium … i już” była inspiracją dla Pana Michała do stworzenia swojej wersji spektaklu o menopauzie.

Zespół Taneczny Mażoretek „Aurora” - został założony w 2012 r. z inicjatywy dyrektora Ośrodka Kultury Rafała Neugebauera, który podjął rozmowy z Pauliną Pawińską – zawodową instruktorką zespołu z Łubnic o poprowadzeniu mażoretek w Wołczynie. Negocjacje się powiodły i już 3 grudnia 2012 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze zajęcia sekcji tanecznej grupy mażoretkowej, która liczyła zaledwie kilkanaście osób. Opiekun i choreograf Zespołu zebrała wówczas grupę 12 dziewcząt, z którymi rozpoczęła intensywne ćwiczenia taneczne. Przez kolejne miesiące i lata skład mażoretek ciągle się powiększał, przybywały nowe tancerki. Zespół obecnie liczy blisko 90 dziewcząt w różnym wieku, które tworzą 6 grup tanecznych. Na zajęcia artystyczne wciąż zgłaszają się nowe uczennice, które chcą spróbować swoich sił w tańcu. Ostatniego dnia stycznia tego roku w sali widowiskowej Wołczyńskiego Ośrodka Kultury hucznie świętowano 5 urodziny wołczyńskich mażoretek "AURORA". W czasie tych pięciu lat Zespół zdobył uznanie i sympatię szerokiego grona widzów w kraju, ale przede wszystkim szczególne miejsce w sercach wołczyńskich odbiorców. Trudno wymienić w kilku zdaniach ogrom wykonanej pracy, zliczyć wszystkie występy, zdobyte laury w konkursach tanecznych oraz turniejach regionalnych i ogólnopolskich. Co najpiękniejsze Zespół niejednokrotnie stawał na podium zdobywając czołowe miejsca. Mażoretki "Aurora" utrzymują bardzo wysoki poziom artystyczny i są barwną wizytówką, promującą naszą Gminę. Swoimi występami uświetniają liczne imprezy organizowane w mieście i sołectwach, a także w powiecie i województwie. Mocną stroną działalności Zespołu jest praca dzieci, twórcza energia opiekuna Zespołu oraz zaangażowanie rodziców, którzy wspierają pasję swoich pociech i funkcjonowanie grup tanecznych.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich i Odnowa Wsi w Komorznie – to 32 osobowa grupa prężnie działająca od 2010 r. w Komorznie, w miejscowości z bogatą historią i wieloma atrakcjami przyrodniczymi. Mieszkańcy chcąc wykorzystać drzemiący w niej potencjał przystąpili w 2007 roku do programu odnowy wsi województwa opolskiego. Konsekwencją realizacji zadań programu i ważnym elementem w rozwoju było powstanie Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich i Odnowa Wsi Komorzno, którego celem jest praca społecznie użyteczna prowadzona na rzecz mieszkańców. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez organizowanie życia społeczno-kulturalnego (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, Sylwester, spotkania autorskie, spotkanie z okazji 70 – lecia przybycia do Komorzna przesiedleńców ze wschodu) oraz organizuje zajęcia dla dzieciimłodzieży.Czynnie współpracuje z Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Szkołą Podstawową oraz Parafią w Komorznie. Stowarzyszenie na swoją działalność statutową skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne m.in z programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj lokalnie”. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich jest wielokrotnym zwycięzcą w konkursie na najpiękniejszą koronę dożynkową w naszej gminie oraz powiecie. Najważniejszym przedsięwzięciem, w które zaangażowało się całe społeczeństwo, jest akcja ratowania alei kasztanowcowej – jednej z najdłuższych w Polsce, która ciągnie się przez Komorzno. W tym celu od kilku lat Stowarzyszenie organizuje imprezę Europejski Dzień Kasztana, podczas której odbywają się biegi o puchar kasztana oraz powstaje „Aleja gwiazd” - aleja nowoposadzonych kasztanowców przez znanych mieszkańców Gminy Wołczyn. Ich działania na rzecz lokalnej społeczności sołectwa oraz Gminy Wołczyn wielokrotnie były tematem publikacji prasowych i wydawniczych. Z początkiem roku Stowarzyszenie zaprezentowało się w publikacji książkowej pt „Kulinarne Podróże Opolskiem” unikatowym przewodnikiem po regionie prezentującym lokalne przepisy na przysmaki gospodyń wiejskich z różnych zakątków naszego regionu.

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA.

Katarzyna Zalewska – jest mieszkanką Wołczyna i na co dzień prowadzi salon pielęgnacji psów i kotów „Kołtunek”. Wieloletnie doświadczenie oraz prawidłowe postępowanie ze zwierzętami dało Pani Katarzynie możliwość bycia doradcom nie tylko w sprawach związanych z pielęgnacją, ale także w kwestii żywienia i szkolenia psów. Jest ich wykwalifikowanym trenerem. Mając ogromne serce i wrażliwość na krzywdę i cierpienia zwierząt w 2017 r. założyła w Gierałcicach „Azyl dla psów zapomnianych”. Miejsce do, którego trafiają zwierzęta w szczególności psy i koty z interwencji: niechciane, zagubione, krzywdzone, mogące stanowić zagrożenie i wymagające pomocy. Pani Katarzyna zapewnia im staranną opiekę, dba o ich kondycję fizyczną wyprowadzając je na spacery. Pomagają jej w tym liczni wolontariusze. Obecnie Pani Katarzyna stara się utworzyć fundację będącą organizacją wspierającą wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt poprzez propagowanie adopcji, a także realizowanie programu kastracji i sterylizacji jako jedynych metod ograniczania bezdomności. Propaguje również idee czipowania i rejestracji zwierząt, domów tymczasowych oraz prowadzi spotkania edukacyjne dla uczniów gminnych szkół. Realizacja tych wszystkich zadań byłaby niemożliwa bez nieocenionego zaangażowania i serca Pani Katarzyny.

Waldemar Ruder – jest mieszkańcem Szumu i prowadzi od 23 lat własną firmę transportowo – budowlaną. Firmę, która wciąż rozwija się i zatrudnia coraz więcej pracowników. Oprócz swojej codziennej pracy w firmie, Pan Waldemar Ruder chętnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Własną pracą, jak również finansowo wspomaga wiele przedsięwzięć realizowanych przez radę sołecką, radę parafialną, stowarzyszenie i straż pożarną. Mieszkańcy doceniają jego skromność i zaangażowanie w lokalne inicjatywy, zawsze mogą liczyć na jego dobrą radę i pomoc.

Personel Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie - to grupa ponad 30 osób w skład, której wchodzą lekarz, psycholog, logopeda, opiekunowie medyczni, pielęgniarki oddziałowe, salowe, terapeuci zajęciowi i rehabilitanci, a także kierownik wraz z pracownikami administracjnymi. W całodobowej pracy personel ZOL-u opiekuje się blisko 50 podopiecznymi w starszym wieku sprawując opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną. Z wielkim oddaniem i sercem starają się złagodzić ból cierpiących, pobudzić chorych do aktywności ruchowej . Będąc najbliżej chorych dzielą z nimi ich codzienność i uczestniczą w momentach niosących radość i nadzieję. Dbają również o potrzeby psycho – fizyczne podopiecznych. Organizują wspólne spotkania okolicznościowe. W społeczności zakładu panuje duch rodzinny. Relacje między personelem i pacjentami naznaczone są wielką serdecznością. Praca w tej placówce jest bardzo ciężka, odpowiedzialna. Wspaniałe jest to, że pracują w niej ludzie z wielkim sercem i wrażliwością na cierpienie drugiego człowieka.

KATEGORIA BIZNES I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Dariusz Koziński – rolnik z Ligoty Małej .Gospodarstwo rolne przejął po rodzicach w 1997 roku. Obecnie posiada 94 ha pola, specjalizując się w uprawie zbóż, głównie pszenicy, rzepaku, jęczmienia i kukurydzy. Osiąga wysokie zbiory z hektara rzepaku 3-4t, pszenicy 6-7t , jęczmienia 5-6t, kukurydzy 12-14t. Posiada nowoczesny sprzęt rolniczy, który wykorzystywany jest w gospodarstwie. W 2012 r. otrzymał podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie się i współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, a także w roku 2013 dyplom w konkursie Złoty Kłos. Bierze czynny udział w życiu lokalnej społeczności wspierając na różne sposoby jej inicjatywy. Chętnie wspiera klub sportowy LZS Ligota Wołczyńska.

Mateusz Kaźmierski – jest prezesem i współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Rolnego AGROFERM w Wierzbicy Górnej specjalizującego się w produkcji mlecznej. Obecnie firma realizuje wielomililionową inwstycję polegającą na budowie obory wolnostanowiskowej na 450 szt. krów mlecznych, wraz z halą udojową typu karuzela. Będzie to jedna z największych i najnowocześniejszych obór tego typu w województwie. Na dzień dzisiejszy firma produkuje ponad trzysta tysięcy litrów mleka miesięcznie, co daje blisko cztery miliony litrów rocznie. Po zakończeniu inwestycji planowane jest zwiększenie produkcji mleka o 1/3 obecnej produkcji, której odbiorcą jest głównie firma ZOTT z Opola. Oprócz budowy nowej obory przystąpiono również do modernizacji i budowy pozostałych budynków inwentarskich. Zmodernizowano sieć energetyczną wraz z wybudowaniem nowej stacji trafo, wybudowano cielętnik. Wykonano mieszalnię pasz wraz z magazynem zbożowym na 1 200 ton, zmodernizowano byłą mieszalnię pasz przystosowując ją na jałownik dla 300 szt. Po zakończeniu budowy nowej obory z modernizowana zostanie dotychczasowa obora z przeznaczeniem na porodówkę i jałówki cielne. Mimo tak wielkiej modernizacji i wprowadzeniu pełnej automatyki na niektórych etapach udoju, Zarząd firmy postanowił nie zmniejszać stanu osobowego załogi i zapewnia pracę dla dotychczasowych pracowników.

DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA

Krystyna Fulas - od 11 lat pełni funkcje Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wołczynie. Aktualnie zatrudnia w spółdzielni łącznie 75 osób w placówkach handlowych, usługowych, piekarni, masarni, hurtowni i w transporcie. Wysiłek i zaangażowanie Pani Krystyny Fulas oraz lata wspólnej i zgodnej współpracy z kadrą przyczyniają się, że pomimo różnorodnych trudności Firma wciąż funkcjonuje, a wyniki finansowe są dodatnie i pozwalają na nieduży, ale ciągły rozwój Spółdzielni, mimo ogromnej konkurencji ze strony kapitału zagranicznego na rynku lokalnym. Obecnie jest jedną z przodujących spółdzielni na terenie województwa opolskiego. Dzięki przedsiębiorczości Pani Krystyny oraz jej życzliwego podejścia do innych Wspólnota Spółdzielni się uzupełnia i darzy siebie zaufaniem. Spółdzielnia kierowana przez Panią Krystynę Fulas aktywnie uczestniczy w życiu społeczno – kulturalnym gminy Wołczyn wspierając finansowo szereg inicjatyw i akcji charytatywnych. Spółdzielnia nie pozostaje obojętna na potrzeby seniorów oraz dzieci i jej działania przyczyniają się do spajania lokalnej społeczności.

Firma „Auto – Zaremba” – to rodzinna firma, która w Ligocie Wołczyńskiej działa od 2009 roku. Andrzej Zaremba wraz z synem Marcinem prowadzą firmę w branży oponiarskiej zajmującą się importem z Unii Europejskiej opon oraz felg. Firma zatrudnia obecnie 6 osób, które są specjalistami w swoich dziedzinach i wciąż planuje nowe inwestycje, co będzie  związane ze  zwiększeniem zatrudnienia. Podstawą działania firmy jest serwis opon osobowych, ciężarowych i rolniczych, który od początku swojej działalności firma wciąż rozwija i unowocześnia. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu obsługi i napraw opon ciężarowych i wielkogabarytowych, a nowinki techniczne są dla całej załogi bardzo ciekawe i warte wypróbowania. W tym roku zostanie uruchomiony nowy budynek serwisu opon. Firma zainwestowała w całkowicie nowy sprzęt m.in: włoską montażownię i wyważarkę do opon osobowych, podnośnik dwukolumnowy, kompresor śrubowy, montażownię do opon ciężarowych, stanowisko do naprawy opon i wiele innych narzędzi do obsługi bieżącej. W 2017 roku zakupiono maszynę do obsługi klimatyzacji i przeprowadzono odpowiednie szkolenia pracowników firmy w celu prowadzenia serwisu klimatyzacji w pojazdach osobowych, rolniczych i ciężarowych. Auto-Zaremba to jednak nie tylko opony. Druga część działania to przyczepy rolnicze, które są importowane od 2013 roku. Po całkowitym remoncie trafiają do klientów w całej Polsce, Niemiec czy Chorwacji. W 2017 roku uruchomiono sklep internetowy „PotrzebyRolnicze.pl” z oddziałem stacjonarnym w Ligocie Wołczyńskiej ze wszystkimi akcesoriami do budowy oraz remontu przyczep wywrotek. Wiele z oferowanych elementów jest produkowane w firmie na Ligocie Wołczyńskiej: m.in. burty pod wymiar, plandeki, zawiasy, zamki, belki świateł itp. Na poszerzenie działalności w 2017 firma otrzymała dotację z Urzędu Pracy i po wszystkich szkoleniach zakupiła maszyny do zakuwania węży hydraulicznych. Firma Auto-Zaremba od 6 lat uczestniczy w targach rolniczych takich jak: Opolagra Opole, Agro Park Lublin, Agrotech Kielce, CTR w PTAK EXPO Nadarzyn, Open Farm koło Ciechanowa, a jej produkty cieszą się bardzo dobrą opinią.

Firma remonty wykończenia wnętrz Wider – to Firma prowadzona przez Pana Radosława Widra z Wołczyna, która rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku. Początek działalności firmy to głównie budowa domów w systemie „pod klucz”. Od 2000 roku firma zmieniła nieco profil prac budowlanych i nastawiona jest obecnie na wykańczanie wnętrz w nowoczesnym stylu. Realizuje aranżacje i wykończenia pomieszczeń mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej współpracując z projektantami wnętrz. Na dzień dzisiejszy w firmie Pana Widra zatrudnionych jest 6 osób. Są to pracownicy oddani i związani z firmą, pracownicy z wieloletnim doświadczeniem i stażem. Firma przyucza również młodocianych do zawodu w branży budowlanej. Uczniowie sztuki budowlanej praktykujący w tej firmie kończą praktyki z bardzo dobrymi wynikami na czeladnika, co potwierdzają egzaminy końcowe prowadzone przez CECH w Opolu. Do tej pory Pan Radosław Wider wyszkolił ponad 20 uczniów w tym zawodzie. Przez lata pracy i praktyki udało się stworzyć firmę, w która się cieszy bardzo dobrą opinią i dużą popularnością wśród klientów. Odskocznią od codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy oraz ciężkiej i mozolnej momentami pracy w tzw. „wykończeniówce” jest dla Pana Widra jego ciekawe hobby, którym jest hodowla kanarków. Jest On Prezesem Polskiego Związku Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Opolu. Na dzień dzisiejszy hodowla ta liczy ok 200 szt. kanarków. Pan Wider jest aktualnym i wielokrotnym mistrzem Polski w hodowli kanarków GLOSTER.