Seniorzy z wołczyńskiego Koła Emerytów będą działać lokalnie

dzialaj lokalnie logoW dniu 11 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza odbyło się uroczyste przekazanie umów oraz szkolenie dla Grantobiorców tegorocznego Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program prowadzony jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" w Kluczborku, które przyznało łącznie 10 dotacji na kwotę 55 000 zł. Wśród Grantobiorców znalazło się wołczyńskie Koło Emerytów, którego projekt pn. "Klub Przyjaźni dla Juniora i Seniora" został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 6 000 zł na realizację.

Seniorzy chcą stać się współtwórcami lokalnej oferty dla młodego pokolenia. Oferty, która przełamie bariery międzypokoleniowe w postrzeganiu siebie nawzajem. W tym celu zorganizują wspólne spotkania warsztatowe dla seniorów i dzieci, podczas których będą poznawać tradycje, pasje i zainteresowania rodzinne. Będą to min. spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne, turnieje gier planszowych lepszych od komputerowych oraz wspólne czytanie.