Gmina Wołczyn zdobyła dofinansowanie na budowę tężni i ogrodu solankowego

Herb Wołczyna bez tłaPicture
Blisko 900 tys. zł dofinansowania udało się pozyskać gminie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Ochrona różnorodności biologicznej na utworzenie ogrodu z tężnią solankową zasilaną wodą z wołczyńskich źródeł termalnych.

Oprócz tego przy ogrodzie ma powstać pawilon edukacyjny poświęcony roślinom słonolubnym tzw. halofitom oraz deptaki i ławki. Wszystkie obiekty zostaną usytuowane na terenach rekreacyjnych przy ul. Sienkiewicza, na terenie tzw. Koziego Parku. Przy okazji tego projektu planuje się wyremontować zbiornik wodny w Krzywiczynach, który pozwoli na odtworzenie siedlisk i rozrodu płazów, ptaków wodno - błotnych i innych gatunków związanych z wodami. 
Szacowany koszt inwestycji, to ponad 1 milion złotych. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie gmina jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na realizację inwestycji w formule zaprojektuj-wybuduj, a prace budowlane i przyrodnicze realizowane będą w roku 2019.