Umowa na budowę żłobka podpisana!

Maluch Plus dla Ciepłowód 01W dniu 17 sierpnia Burmistrz Wołczyna podpisał umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą na budowę żłobka w Wołczynie. Roboty budowlane wykona Firma Remontowo - Budowlana Wiktor Poloczek z Łowkowic. Na realizację, której realizacja ruszy jeszcze w tym miesiącu, gmina pozyskała blisko 400 tys. złotych dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +". Zadanie będzie kosztowało blisko 800 tys. zł, a więc 400 tys. zł gmina dofinansuje z własnych środków. Ponadto 100 tys. zł gmina z własnego budżetu przeznaczy na wyposażenie nowej placówki. Termin wykonania prac budowlanych przewidziany jest do końca listopada br.

Planuje się dobudowę dwóch sal i wózkarni, a także adaptację istniejących pomieszczeń w przedszkolu na szatnie, sanitariaty i pomieszczenia administracyjne. Nowe pomieszczenia będą wyposażone. Zarówno przedszkole jak i żłobek będą miały niezależne wejścia. Docelowo utworzonych zostanie 20 miejsc dla dzieci do lat trzech.