Kolejne termomodernizacje w gminie za unijne środki

termo 2017Gmina Wołczyn zakończyła postępowanie przetargowe i wyłoniła firmę Norm - Haus z Olesna, która wykonuje termomodernizację dwóch budynków w mieście, tj. budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz budynku przy ul. Sienkiewicza 5, w którym mieści się biblioteka publiczna, oddział przedszkolny i siedziby działających organizacji pozarządowych.

14 maja rozpoczęły się prace remontowe, które zgodnie z umową mają zakończyć się miesiącu sierpniu. Na realizację tych inwestycji gmina otrzymała 500 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt prac to ponad 1mln.100 tys. zł. W ramach termomodernizacji budynek przy ulicy Sienkiewicza 5 będzie docieplony, wykonana będzie nowa elewacja zewnętrzna, modernizacja kotłowni oraz wymiana stolarki okiennej. Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 1 również będzie docieplona, wykonana będzie nowa elewacja zewnętrzna, remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Gmina Wołczyn sukcesywnie wnioskuje o środki zewnętrzne na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. W ostatnich latach ztermomodernizowano cztery budynki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 2 w Wołczynie oraz Szkołę Podstawową w Wąsicach i Wierzbicy Górnej przeznaczając na ten cel ponad 3 mln. zł, z czego ponad 1 mln. 600 tys. zł gmina pozyskała ze środków zewnętrznych.