Konsultacje projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn

icoZapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn.

Konsultacje trwają od 16 maja do 20 maja 2018 r.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Wołczyn w sprawie treści projektu uchwały, a w szczególności poznania ich uwag i opinii dotyczących miejsc i terminów stosowania odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn wskazanych w projekcie uchwały.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn, pokój nr 36 – Sekretarz Gminy, można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – sekretarz@wolczyn.pl

Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn

Zarządzenie Nr 574/2018 Burmistrza Wołaczyna z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn

Ogłoszenie Burmistrza Wołczyna dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych