Zagospodarowany staw w Skałągach nagrodzony i zaprezentowany w publikacji samorządu województwa opolskiego

icoSołectwo Skałągi będące laureatem ubiegłorocznego konkursu pn. „Piękna Wieś Opolska”, w którym zagospodarowanie stawu w parku rekreacyjno - wypoczynkowym w Skałągach zajęło pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” zostało zaprezentowane w broszurce podsumowującej projekt pn. „Bioróżnorodne Opolskie – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowany przez samorząd województwa opolskiego w ciągu dwóch ostatnich lat.