Realizujemy wielomilionowy projekt porządkujący gospodarkę kanalizacyjną w gminie Wołczyn

icoZ początkiem kwietnia 2018 roku w gminie Wołczyn ruszają prace związane z budową kanalizacji w kolejnej miejscowości. Tym razem skanalizowana zostanie wieś Skałągi, w której powstanie tłocznia oraz sześciokilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej. Koszt tej inwestycji to ponad 4,5 mln zł.

W tym roku na terenie oczyszczalni ścieków w Wołczynie, planowana jest również budowa panelowej słonecznej suszarni osadów ściekowych o powierzchni 500 m2. Te inwestycje kanalizacyjne realizuje wołczyński Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach dwuletniego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn”. Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł, z czego pozyskane przez ZWiK w Wołczynie dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 wynosi ponad 7 mln zł. W ramach tego projektu wykonano już kanalizację sanitarną w Krzywiczynach, o łącznej długości ponad 8,5 km. Rozbudowano inteligentny system monitoringu i zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną (SCADA). Zakupiono także specjalistyczny samochód asenizacyjny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej.