Bardzo dobra pozycja Gminy Wołczyn w rankingu gmin pozyskujących najwięcej unijnych dotacji.

unia europejskaMamy się czym pochwalić, ponieważ według opublikowanego przez Serwis Samorządowy PAP rankingu gmin przedstawiający wartość projektów zrealizowanych przy udziale środków unijnych pozyskanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 gmina Wołczyn zajęła bardzo wysokie miejsce, aż 371 w śród 2478 gmin w kraju.

Rankingiem objęte zostały wszystkie gminy w kraju. Dane uwzględnione przy tworzeniu rankingu odnoszą się do wszystkich projektów zrealizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, a więc projektów zrealizowanych przez gminę, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Zgodnie z przedstawionym rankingiem na terenie naszej gminy zrealizowano przy udziale tych środków projekty za łączną kwotę 19 894 825, 66zł. Wyniki rankingu świadczą, że zarówno władze samorządowe jak również przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe z sukcesem pozyskują środki unijne, a następnie realizują różnorodne projekty z zakresu zadań publicznych oraz o charakterze biznesowym i społecznym na naszym terenie.