Gmina Wołczyn wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu "MALUCH+" 2018

1 203807 marca 2018 r. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przekazał w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim promesy potwierdzające kwotę przyznanego dofinansowania utworzenia bądź rozszerzenia liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 dla opolskich samorządów. Wśród nich znalazła się również Gmina Wołczyn, która pozyskała 408 tys. zł dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „ MALUCH +” 2018.

Promesę z rąk wiceministra odebrał zastępca burmistrza Bogusław Adaszyński. Długo wyczekiwana inwestycja utworzenia żłobka w Wołczynie będzie kosztować ponad 511 tys. zł. Projekt zakłada rozbudowę obiektu istniejącego przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka i obejmuje dobudowanie dwóch pomieszczeń: sali i wózkarni oraz zakup wyposażenia i nowego placu zabaw. Powstanie niezależne wejście do budynku. Docelowo utworzonych zostanie 20 miejsc dla dzieci do lat trzech. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji na terenie naszej gminy. Tuż po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Planowane zakończenie inwestycji i uruchomienie żłobka przewidziane jest na wrzesień 2018 roku.

promesa 001