Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Logo MBOW ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłosić projekty zadań, które są inicjatywą obywatelską przyczyniającą się do rozwoju Województwa Opolskiego. Inicjatywą obywatelską może być realizacja zadań o charakterza prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym. Zgłoś zadanie - do wydania od 50 tys. zł do 100 tys. zł w powiecie oraz 70 tys. zł do 150 tys. zł w subregionie.

Regulamin i dokumenty do pobrania.