Drodzy Mieszkańcy Wołczyna

jan2Dobiega końca rok 2017, w których utrzymywaliśmy dobre tempo inwestycyjne. Wykonaliśmy kilkanaście ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji. Wybudowaliśmy nowe odcinki infrastruktury drogowej oraz nową sieć kanalizacyjną. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne na kolejne inwestycje, które będą realizowane w następnych latach. W ostatnich miesiącach gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ogrodu solankowego oraz wnniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka w Wołczynie.
Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że był to dobry czas, ponieważ udało się naszej gminie pozyskać rzetelnego inwestora, który chce swój rozwój związać z naszym miastem. Gmina Wołczyn przez kilkanaście lat zabiegała o sprzedaż zdegradowanych terenów po byłym Linopłycie, choć nie jest jego właścicielem. Dziesięć lat temu udało się zachęcić do zainwestowania w Wołczynie firmę Pichon, która kupiła 10 ha terenu po byłym Linopłycie i prowadzi produkcję maszyn rolniczych i komunalnych. W kolejnych latach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu gminy, samorządowi udało się przekonać Sąd Gospodarczy w Opolu, by zmienić formę likwidacji Linopłytu i w miejsce likwidatora ustanowić syndyka. W efekcie w miesiącu czerwcu tego roku w wyniku przetargu ofertowego ogłoszonego przez syndyka byłych Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Wołczynie, doszło do sprzedaży kolejnych działek. Sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni ponad 10 ha. Nabywcą terenu inwestycyjnego została firma Meble Piaski z Wielkopolski. Właściciel na zakupionym terenie inwestycyjnym planuje budowę fabryki mebli. Pozostało jeszcze blisko 9 ha terenu, który został ogłoszony do sprzedaży przez syndyka masy upadłościowej w drodze przetargu.
Zapraszam do zapoznania się z wybranymi tegorocznymi przedsięwzięciami wołczyńskiego samorządu, które przedstawiono w tym wydaniu gazetki gminnej.

Picture 2