Gmina wnioskuje o dofinansowanie na utworzenie żłobka w Wołczynie

1 20380W miesiącu listopadzie gmina Wołczyn złożyła w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2018 wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka w Wołczynie. Projekt zakłada rozbudowę obiektu istniejącego przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka i obejmuje dobudowanie pomieszczeń dwóch sal, wózkarni oraz zakup wyposażenia i nowego placu zabaw. Docelowo powstanie 20 miejsc dla dzieci do lat trzech. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 500 tys. złotych z czego przewidywane dofinansowanie wyniesie 400 tys. złotych. W przypadku uzyskania dofinansowania planowane zakończenie zadania i uruchomienie żłobka przewidziane jest na wrzesień 2018 roku.