Protokół z przebiegu konsultacji projektu "Roczny program współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019"

icoZakończyły się trwające od 5 - 9 listopada 2018 r. konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018.
Protokół z przebiegu konsultacji.