Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Krzywiczynach

Logo ZWIKZakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywiczynach, jest to jeden z etapów realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn”. Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł z czego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 wynosi 63,75% (ponad 7 mln zł).

W Krzywiczynach wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami o łącznej długości ponad 8,5 km oraz dwoma tłoczniami. W ramach tego projektu zakończono również rozbudowę inteligentnego systemu zarządzania typu SCADA oraz zakupiono specjalistyczny samochód asenizacyjny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z początkiem roku 2018 będą realizowane następne etapy tego projektu. Obecnie przygotowywane są dokumenty przetargowe na budowę kanalizacji w Skałągach, oraz na budowę słonecznej panelowej suszarni osadów na obszarze oczyszczalni w Wołczynie.