Koncert Jubileuszowy z okazji 30 -lecia istnienia Zespołu "Wrzos"

icoZa nami Jubileusz 30 - lecia istnienia Zespołu "Wrzos", który odbył się 28 października 2017 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło miedzy innymi Piotra Pośpiecha - Starosty Kluczborskiego, Jana Leszka Wiącka - Burmistrza Wołczyna, Bogusława Adaszyńskiego - Zastępcy Burmistrza, Rafała Neugebauera - Dyrektora  Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, Ireny Kowalczyk - Prezesa Rejonowego Zarządu Emerytów i Inwalidów, Józefa Szeląga - Prezesa Koła Emerytów i Inwalidów w Kluczborku, Ireny Kuśmierz - Prezesa Koła Emerytów i Inwalidów w Wołczynie, Ryszarda Błaszkowa - Dyrektora Lesaffre, Grażyny Franciszyn - przedstawiciela Banku Spółdzielczego, Brata Czesława Wrony, członków Zespołu, którzy przeszkli na "wrzosową emeryturę" oraz rodzin i bliski przyjaciół wspierających Jubilatów. Piękne listy gratulacyjne przysłali Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego oraz Waldemar Antkowiak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie. 

Uroczystość poprowadzili członkowie zespołu Danuta Mucha oraz Anatol Hrycyk, którzy przybliżyli krótką historię trzydziestu lat trwania Zespołu i zaprosili wszystkich do wysłuchania jubileuszowego koncertu. Do wspólnego koncertowania zaproszenie przyjęła Orkiestra dęta z Byczyny oraz Zespół Pieśni i Tańca "Modrzewnicy", którzy swoimi występami uświetnili to piękne wydarzenie kulturalne. "Wrzos" w trakcie trwania części oficjalnej wyróżnił wszystkich gości różami za bezinteresowne wspieranie działalności Zespołu.
Z okazji Jubileuszu Burmistrz Wołczyna w bardzo ciepłych i serdecznych słowach zwrócił się do Jubilatów, składając im życzenia i gratulacje. Podziękował za wieloletnie kultywowanie tradycji i kultury pieśni ludowej w gminie. Na pamiątkę wręczył upominek w formie gratyfikacji pieniężnej, pamiątkowe tablo ze zdjęciami oraz laurki kwiatowe. Natomiast Starosta Kluczborski za dotychczasową działalność artystyczną wręczył  Zespołowi medal "Zasłużony dla Powiatu Kluczborskiego" oraz zaproszenie do noworocznego koncertowania w Filharmonii Opolskiej. Od pozostałych gości Członkowie Zespołu otrzymali kosze słodkości, piękne kwiaty oraz ręcznie zdobione kubki porcelanowe podarowane przez Wołczyński Ośrodek Kultury.
Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni poczęstunkiem. Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło jubileuszowego tortu.

Przedstawiamy krótką historię Zespołu "Wrzos".
Trzydzieści lat temu z inicjatywy koła Związku Emerytów i Rencistów, a przede wszystkim za sprawą nieżyjącego już pana Ignacego Kosmali zawiązał się amatorski Zespół. Dziewięcioosobową wówczas grupa, zorganizowała Pani Zofia Habel, która jeszcze 10 lat temu śpiewała na scenie. Od 1994 r. Zespołem kierowała Pani Zuzanna Kasperska, która była kierownikiem, dyrygentem, solistką i mimo, że przeszła na "wrzosową emeryturę" wspiera Zespół swoim śpiewam.
Dzisiaj to już prawie instytucja. Osiemnastu śpiewaków. Obecnym kierownikiem artystycznym jest Pan Anatol Hrycyk, a funkcję organizatora w Zespole pełni Pani Danuta Mucha. Sekretarzem jest Pani Irena Struzik, a skarbnikiem Stanisław Ryczan.
Ciężko pracują i cierpliwie rozbudowują swój repertuar, który  sięga do dawnej - a wciąż żywej - polskiej pieśni, tak bliskiej szczególnie starszemu pokoleniu. Dorobek repertuarowy jest bardzo bogaty pod względem ilościowym. Śpiewają pieśni patriotyczne, ludowe, religijne oraz biesiadne i rozrywkowe. Na licznych wieczorkach kulturalnych śpiewają i recytują wiersze poetki Pani Wandy Szalińskiej, która również należała do Zespołu i w 2013 roku wydała tomki swoich wierszy pt. "To co w duszy gra ...". Teksty wykonywanych piosenek są również autorstwa Pan Kazimierz Zawadzkiego, który śpiewa we "Wrzosie" do dziś i poetycko ujmuje nasze codzienne życie oraz więzi społeczne w swoich wierszach, fraszkach i rymowankach.
Od chwili powstania, Zespół czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego regionu śpiewając na wielu imprezach organizowanych na terenie gminy, powiatu kluczborskiego, województwa opolskiego oraz poza granicami kraju.
Przez lata w licznych przeglądach i konkursach śpiewający emeryci zdobywali wyróżnienia oraz nagrody. Aktywność kulturalna "Wrzosu" zaowocowała otrzymaniem w 2002 roku statuetki "Wołczyńskiego Isandra" w kategorii "Promocja miasta i gminy", w roku 2003 odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn". W tym roku z rąk Starosty Kluczborskiego Zespół otrzymał medal "Zasłużony dla Powiatu Kluczborskiego".