LGD Dolina Stobrawy ogłasza nabór do Szkoły Animatorów Kulturalnych

dolina stobrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór do Szkoły Animatorów Kulturalnych, którą organizują dla mieszkańców naszej LGD. Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, pomysłów na działania kulturalne w lokalnej społeczności i planowania projektów kulturalnych.  

Szkoła Animatorów skierowana jest do mieszkańców wsi, w tym: świetlicowych, sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów i członków stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania kulturalne na wsi. W Szkole Animatorów udział wziąć może maksymalnie 20 osób. Stowarzyszenie dokona wyboru kandydatów na podstawie kart zgłoszeniowych przesłanych w terminie najpóźniej do 31 października 2017 roku na adres: biuro@dolinastobrawy.pl. Kryterium wyboru będzie wykazanie się aktywnym działaniem na rzecz swojej miejscowości i aktywnością we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Stobrawy”.

Karta zgłoszeniowa 
Harmonogram realizacji szkoleń