Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

XX

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy,
Wychowawcy, Pracownicy Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu podziękowania
za odpowiedzialną pracę, niezmierny trud i codzienny wkład
w jak najlepsze wykształcenie dzieci i młodzieży.
Życzę zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w roku szkolnym.
Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce 
oraz daje satysfakcję z realizowanej misji. 
Życzę radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej gminnej społeczności.

W Dniu Edukacji serdeczne słowa kieruję do Uczniów. Życzę Wam, by zdobywana 
wiedza i umiejętności zapewniały dalsze sukcesy edukacyjne 
oraz otwierały możliwości dalszego rozwoju osobistego.

Życzenia przekazuję również Rodzicom Uczniów. Niech osiągane przez dzieci
wyniki w szkole będą dla Państwa powodem do dumy.

 
                                                                                      
        Burmistrz Wołczyna
                                                                                              Jan Leszek Wiącek