Zagospodarowany staw w parku rekreacyjno - wypoczynkowym w Skałągach nagrodzony

120Sołectwo Skałągi wzięło udział w tegorocznym konkursie „Piękna wieś opolska” w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”, w ramach którego zagospodarowanie stawu w Skałagach zajęło I miejsce w województwie zdobywając nagrodę w wysokości 12 000,00 zł. Przedstawiciele Stowarzyszenia i Odnowy Wsi Skałągi nagrodę odebrali podczas tegorocznych dożynek wojewódzkich, które w tym roku odbywały się w Namysłowie. W realizację nagrodzonego projektu były zaangażowane: Rada Sołecka, Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałagi, Ochotnicza Straż Pożarna oraz mieszkańcy wsi.

Przy stawie wykonano szereg prac na ponad 50 tys. zł. W dużej mierze zostały wykonane z nagrody otrzymanej w 2016 roku za zajęcie III miejsca w konkursie „Na najlepszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”, która wynosiła 20 000,00 zł. Pozostałe fundusze pochodziły z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego. Staw został odmulony, wzmocniono linie brzegowe, wykonano drewniany pomost, w stawie zamontowano fontannę, wybudowano nowe ścieżki spacerowe w parku oraz zamontowano dodatkowe ławki i nasadzono wiele różnych gatunków roślin. Projekt ten zintegrował mieszkańców wsi. W efekcie powstało wyjątkowe miejsce, które stało się ozdobą sołectwa, a z drugiej strony stanowi bezpieczne miejsce rekreacji w otoczeniu natury.