Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Dożynki Gminne w Szumie

ico2W ubiegłą niedzielę tj. 3 września świętowaliśmy Gminne Dożynki. W tradycji polskiej, święto plonów to święto dziękczynienia za dary przyrody i chleba. Gospodarzem było sołectwo Szum, a Starostami Dożynkowymi Walter i Martyna Gerlic. Mimo kapryśnej pogody, pięknie udekorowana wieś Szum przywitała zaproszonych gości i wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w tegorocznym Święcie Plonów.

Kolorowy korowód dożynkowy wraz z pięknie wykonanymi koronami żniwnymi poprowadziła przez wioskę do kościoła orkiestra dęta z Bażan. O godz. 12:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji rolników, którą odprawił ksiądz Proboszcz Parafii Zawiść Wiesław Mróz oraz ksiądz Proboszcz Rafał Tański z Wołczyna. Po mszy odbyło się uroczyste rozpoczęcie Święta Plonów. Zastępca Burmistrza Wołczyna Bogusław Adaszyński przywitał zaproszonych gości, przedstawicieli z sołectw gminy Wołczyn oraz delegację z partnerskiej gminy Hassloch. Podziękował rolnikom za trud jaki włożyli w tegoroczne żniwa. Starostowie dożynek Walter i Martyna Gerlic przekazali na ręce burmistrza bochen chleba. Zgodnie z tradycją podzielono się chlebem upieczonym z tegorocznej mąki. Podczas trwania uroczystości odbyły się konkursy koron żniwnych. Spośród 8 pięknie wykonanych koron, specjalnie powołana komisja z gminy Wołczyn oceniła przywiezione przez sołectwa korony. W konkursie koron żniwnych najwyżej oceniono koronę z Świniar Wielkich, drugie miejsce zajęła korona z sołectwa Wierzchy, a trzecie korona z Szumu. Zgodnie ze staropolskim obyczajem, uroczystości dożynkowe wieńczące prace na polach stały się także okazją do podziękowania wyróżniającym się rolnikom. Na wniosek Burmistrza Wołczyna Jana Leszka Wiącka, zostały przyznane medale „Zasłużony dla rolnictwa”, nadawane przez Ministra Rolnictwa. W tym roku w gronie wyróżnionych znaleźli się:
Pani Małgorzata Gladis z Szumu  wraz mężem, podtrzymując tradycje rodzinne od 20 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 12 ha. Specjalizuje się w chowie bydła i trzody chlewnej. Dla potrzeb hodowli prowadzi uprawę zbóż głównie pszenżyto, jęczmień i ziemniaki. Pani Małgorzata Gladis poza codzienną pracą w gospodarstwie bierze czynny udział w życiu społecznym, chętnie angażuje się w inicjatywy sołectwa.
Pan Alojzy Bursy z Wierzchów jest właścicielem 100 ha gospodarstwa rolnego, w którym produkuje zboża i hoduje trzodę chlewną. Gospodarstwo prowadzi od 1989 roku na wysokim poziomie produkcyjnym. Posiada nowoczesny park maszynowy i zmodernizowaną chlewnię. W swoim gospodarstwie stosuje nowe osiągnięcia nauki rolniczej w szczególności w zakresie produkcji trzody chlewnej. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje synowi.
Pan Walter Gerlic z Szumu  od dzieciństwa związany jest z rolnictwem. Posiada wykształcenie rolnicze. Gospodarstwo rolne odziedziczył po rodzicach i prowadzi je od 30 lat. Jest właścicielem 11 ha ziemi. Produkuje zboża i ziemniaki oraz prowadzi hodowlę trzody chlewnej i bydła. W latach 2007-2011 był członkiem Rady Sołeckiej.
Pan Krzysztof Łężny z Wołczyna od dzieciństwa związany z wsią i rolnictwem. W 1983 roku ukończył Technikum Rolnicze w Polanowicach o specjalizacji mechanizacja rolnictwa. Od 1989 roku do nadal pracuje w fabryce drożdży w Wołczynie - w dziele rolnym jako specjalista od spraw mechanizacji. Na przestrzeni kilkunastu lat pracy zawodowej wdrażał nowe technologie uprawy roślin rolniczych współpracując ściśle z działem zagospodarowania ścieków po produkcji drożdży.  Zawsze poszukujący optymalnych rozwiązań  uprawy gleby, siewu i technik ułatwiających uprawę i przygotowanie gleby.
Pan Waldemar Olejnik z Wierzchów wraz z żoną prowadzi ponad 100 ha gospodarstwo rolne, które odziedziczył po rodzicach. Specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej. Rocznie sprzedaje ok. 1500 szt. tuczników. W ciągu ostatnich lat zmodernizował i unowocześnił budynki gospodarskie. Na potrzeby hodowli prowadzi produkcję roślinną, gdzie dominuje rzepak, pszenica, jęczmień, pszenżyto. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Od 2011 roku jest członkiem Rady Sołeckiej.

Na obchodach Święta Plonów atrakcji nie brakowało i mimo iż deszczowa aura nie sprzyjała świętowaniu, wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Na scenie artystycznej zaprezentowali się: Orkiestra Dęta z Bażan, Zespół Wrzos, Dziecięcy Zespół Artystyczny Wielokropek, Z Pi TModrzewiacy, Mażoretki Aurora, Szał Dam w Szumie, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz B-QLL.

Podczas dożynek Panie z Szumu przygotowały degustację pysznych koktajli, soków i szaszłyków owocowych. W ramach projektu pt. "Szumne Rewolucje Klulinarne" Dofinansowanego ze środków programu "Działaj Lokalnie X" Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD "Dolina Stobrawy"

Szczególne podziękowania składamy Organizatorom Dożynek Gminnych, za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie oraz serce włożone w pielęgnowanie tradycji.