Przegląd wybranych inwestycji gminnych zrealizowanych w ostatnich latach

icoW minionych latach gmina Wołczyn poczyniła wiele inwestycji, które przełożyły się na wzrost bezpieczeństwa na drogach, udogodnienie komunikacji, bądź miały na celu zwiększenie jakości życia mieszkańców. Nie sposób wymienić wszystkich działań, dlatego poniżej przedstawiamy wybrane inwestycje realizowane w ostatnich latach.

Wiele inwestycji zostało zrealizowanych, ale jeszcze wiele przed nami. Obecnie przebudowywany jest Plac Wolności i droga powiatowa na ulicy Dworcowej w Wołczynie. Gmina zakończyła również postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniła  wykonawców na budowę i remonty kolejnych 4 odcinków dróg tj.: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wąsicach (ul. Główna), budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wąsicach (ul. Opolska), przebudowa ul. Orzeszkowej w Wołczynie oraz remont drogi w Wierzbicy Dolnej.

tab10  tab11  tab8  tab9  tab7  tab6  tab13  tab12  tab15 tab16  tab14 tab1 tab4  tab5 tab2 tab3