Statuetki ISANDRA wręczone

isanderW drugi dzień tegorocznych obchodów XXVI Dni Wołczyna, w sobotni wieczór w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone statuetki "Wołczyńskiego Isandra".

Uroczystość poprowadzili kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Wołczynie Bożena Grabas oraz dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury Rafał Neugebauer. Tego wieczoru statuetki Wołczyńskiego Isandra zostały przyznane już po raz dziewiętnasty. Wyróżnienie to władze naszego miasta ustanowiły uchwałą Rady Miejskiej 1998 r. Pierwsze wyróżnienia przyznano w 1999 r. Patronem wołczyńskiej statuetki jest Aleksander Wielki, który w języku perskim zwany był Isandrem. Starożytny wódz, żyjący w IV w. p.n.e., wielki zdobywca wschodu i północnej Afryki. Waleczny, odważny, powszechnie uznawany za wybitnego stratega i jednego z największych zdobywców w historii ludzkości. Nie ulega wątpliwości, że patron statuetki dobrany jest trafnie, ponieważ symbolizuje pracowitość, wytrwałości i co najważniejsze chęć dzielenia się z innymi wszystkich osób bądź firm nominowanych w tym roku do tego honorowego wyróżnienia.
Kapituła, w skład której w tym roku weszli: Waldemar Antkowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie, Bogusław Adaszyński – Zastpca Burmistrza Wołczyna, Ewa Włos – Dyrektor Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie, Irena Kuśmierz – Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Wołczynie, Krystyna Mazurczak – Radna Rady Miejskiej i Sołtys sołectwa Wierzchy, Bogusław Dorociak – Sołtys sołectwa Bruny,dokonała oceny i analizy wniosków jakie spłynęły do tego wyróżnienia i spośród nominowanych wybrała tegorocznych laureatów do otrzymania statuetki Isandra w poszczególnych kategoriach: promocja miasta i gminy, działalność społeczna i charytatywna, biznes i przedsiębiorczość w działalności rolniczej, biznes i przedsiębiorczość w działalności pozarolniczej

Nominowanymi w kategorii "Promocja miasta i Gminy Wołczyn" byli: Waldemar Heliasz malarz, rodowity Wołczynianin, Klub Karate Tradycyjnego zrzeszający w chwili obecnej 30 członków chłopców i dziewcząt godnie reprezentujących Gminę Wołczyn.
W tym roku, kapituła przyznała statuetkę "Wołczyńskiego Isandra" w kategorii "Promocja miasta i Gminy Wołczyn" Panu Waldemarowi Heliaszowi. Nagrodę wręczył Piotr Pośpiech – starosta kluczborski.

Waldemar Heliasz - rodowity wołczynianin, malarz artysta, w tym roku obchodzący 40 – lecie pracy artystycznej. Członek Związku Artystów i Plastyków Polskich Oddział w Opolu. Jak sam mówi, malarstwem zaczął interesować się już w szkole podstawowej. Pierwsze prace wykonywał pod okiem nauczyciela plastyki Pana Kazimierza Struzika. Po szkole średniej zaczął studiować historię sztuki z naciskiem na malarstwo, jednocześnie pogłębiając swój warsztat techniczny i formy malarskie. Pierwszą wystawę swoich prac prezentował w 1977 roku w Międzyzakładowym Domu Kultury w Wołczynie. Po pierwszych sukcesach na wystawach zaczął poszukiwać formy malarskiej najbardziej odpowiadającej jego osobowości i charakterowi, żeby móc się w tej sztuce wyrażać. Poprzez prace doszedł do techniki malowania impastem – ekspresyjna forma nakładania i malowania szpachlą. Pan Waldemar Heliasz oprócz Wołczyna zaczął organizować wystawy autorskie w innych miastach i galeriach artystycznych. Wystawiał swoje prace m.in. w galerii AKWARELA w Bytomiu, galerii NAD STAWEM Opolu, galerii na zamku w Mosznej, galerii MIRIAM w Tychach, galerii SEDLAK W Tarnowskich Górach, galeria STYL w Głogówku – jednej z najbardziej prestiżowych galerii sztuki w Polsce, gdzie swoje prace wystawiali tacy artyści jak Duda Gracz, Beksiński, Pałka. Malarz Waldemar Heliasz prezentował również swoje prace poza granicami kraju, w Niemczech, we Francji oraz Holandii. Tematyką wielu prac malarskich był i jest pejzaż miejski Wołczyna, martwa natura, konie, cykle obrazów związanych ze światowym baletem, obrazy o tematyce religijnej (jest autorem drogi krzyżowej w kościele w Jakubowicach), niemniej jednak najlepiej się czuje i jest najbardziej rozpoznawalny poprzez martwe natury. Podczas swojej 40 – letniej pracy artystycznej namalował około 4 tysięcy obrazów. Jest posiadaczem wielu nagród, wyróżnień i podziękowań za udział w wystawach artystycznych oraz wielu podziękowań za pomoc i przekazywanie swoich obrazów na szczytne cele charytatywne dla szkół, instytucji i organizacji kościelnych. Swoją pracownię udostępnia młodzieży szkolnej organizując i prowadząc happeningi malarskie dla chętnych przyszłych artystów. Oprócz malarstwa, druga pasja Pana Waldemara to sport, a szczególnie tenis ziemny.

Nominowanymi w kategorii "Działalność społeczna i charytatywna" byli: Urszula Langiewicz – Borysow lekarz rodzinny z Komorzna, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Wołczyńska organizacja niosąca pomoc ludziom najbardziej potrzebującym.
Kapituła przyznała statuetkę "Wołczyńskiego Isandra" w kategorii "Działalność społeczna i charytatywna" Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej. Nagrodę wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Antkowiak i Z-ca przewodniczącego Barbara Blaszczykiewicz.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - to organizacja pozarządowa działająca przy parafii rzymsko-katolickiej w Wołczynie. Oddział liczy 19 członków i zrzesza parafian w strukturach współpracy kościoła ze świeckimi. Jednym z elementów istotnych dla Akcji Katolickiej jest jej inspiracja duchowo - religijna i moralna. Główne zadania Akcji Katolickiej to m.in.:
- realizowanie apostolskiego celu kościoła,
- organizowanie codziennego życia rodzinnego, społecznego, zawodowego, ekonomicznego i kulturalnego wg zasad moralnych,
- podejmowanie wspólnych działań, aby budować i rozwijać wspólnotę,
- wdrażanie i uczenie świeckich pracy w zespołach ludzkich.
Oprócz wyżej wymienionych zadań Akcja Katolicka prowadzi szerszą działalność dobroczynną. Niesie pomoc ludziom najbardziej potrzebującym, poprzez zakup leków, opału, środków czystości, przygotowanie paczek żywnościowych na święta. Akcja Katolicka regularnie sprowadza i dokonuje podziału produktów żywnościowych z Kurii Biskupiej w Kaliszu dla osób najmniej zamożnych. Organizuje festyny parafialne pod hasłem „Podaruj dzieciom wakacje”, z których dochód przeznaczany jest na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin niezamożnych. Członkowie Akcji aktywnie uczestniczą w życiu duchowym parafii. Wspomagają i współpracują z lokalnym klubem AA, pomagają  w wypełnianiu dokumentów. Wołczyński Oddział Akcji Katolickiej zajmuje szczególne miejsce wśród wszystkich zrzeszeń i ruchów katolickich. Członkowstwo bowiem w tej organizacji to powołanie.

Nominowanymi w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność rolnicza" byli: Tomasz Stężały mieszkaniec Komorzna prowadzący gospodarstwo rolne i hodowlę drobiu, Andrzej Babiak długoletni pracownik Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Brunach.
Kapituła przyznała statuetkę "Wołczyńskiego Isandra" w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność rolnicza" Panu Andrzejowi Babiakowi. Nagrodę wręczył Mieczysław Garbowski Prezes Przedsiębiorstwa Rolnego AGROFERM

Andrzej Babiak - długoletni pracownik Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Brunach, od 1975 roku członek zarządu spółdzielni, a w latach 2000 – 2016 pełnił funkcję prezesa. Zarządzana przez Pana Babiaka spółdzielnia rolnicza zatrudniała 9 osób i prowadziła produkcję roślinną i zwierzęcą. W ostatnich latach średnio sprzedawano ponad 1000 tuczników rocznie, a wydajność produkcji roślinnej z hektara wynosiła: rzepaku – 3,5 tony z ha, pszenicy - 6 ton z ha, jęczmienia – 4,5 tony z ha. W tym czasie zakupiono do firmy 2 kombajny zbożowe, 2 ciągniki oraz inny potrzebny sprzęt rolniczy. Pan Andrzej Babiak często udzielał się społecznie i charytatywnie biorąc udział w pracach na rzecz lokalnej społeczności. W 2017 roku Pan Andrzej przeszedł na emeryturę, zostawiając Spółdzielnię w dobrej kondycji finansowej i gospodarczej. Jednak nie zaprzestał swojej działalności, bowiem nadal jest członkiem Spółdzielni, jest w stałym kontakcie z zarządem służąc swoim doświadczeniem i pomocą. Również jest wiceprezesem Spółki Wodnej Gminy Wołczyn, oraz członkiem Powiatowego Zarządu Izby Rolniczej w Kluczborku.

Nominowanymi w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność pozarolnicza" byli: Centrum Ubezpieczeniowe MUCHA rodzinna firma ubezpieczeniowa, FirmaWIDJO firma produkująca cementowe płytki elewacyjne z siedzibą w Wierzchach, Szkolenie kierowców - Zbigniew Tymkiewicz firma prowadząca szkolenie kierowców.
Kapituła przyznała statuetkę "Wołczyńskiego Isandra" w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność pozarolnicza" firmie WIDJO Nagrodę wręczył Ryszard Błaszków dyrektor Lesaffre Polska S.A

Firma WIDJO to rodzinna firma, która powstał w 2013 r. w Wierzchach. Firmę założyła Pani Iwona Karpińską, a głównie prowadzi ją mąż Pani Iwony Wiesław Karpiński. W firmie pracuje również syn Państwa Karpińskich i jest kierownikiem produkcji. Firma powstała przy współpracy z firmą „STEGU” z Jełowej, która do dziś jest strategicznym partnerem firmy „WIDJO”. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia 20 pracowników, w tym 2 kobiety. Większość bo 98 % zatrudnionych pracowników to mieszkańcy gminy Wołczyn. Firma zajmuje się produkcją płytek elewacyjnych cementowych do wewnątrz i zewnątrz budynków. Zajmuje się również wdrażaniem nowych technologii i udoskonaleniem swojej produkcji wraz z pomysłami na nowe innowacyjne produkty w branży płytek elewacyjnych. Firma WIDJO jest jednym z dwóch największych podwykonawców wspomnianej firmy STEGU z Jełowej i dzięki tej współpracy płytki produkowane w Wierzchach trafiają do 36 krajów europejskich. Obecnie firma jest w fazie nowych inwestycji i rozbudowy. Oprócz hal po byłej spółdzielni rolniczej gdzie od początku działalności trwa produkcja, wybudowała halę produkcyjną o pow. 240 m2 . W planach firmy jest poszerzenie działalności produkcyjnej w okresie najbliższych 2 lat o 70 %, a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia docelowo do 40 osób. Inwestowanie w nowoczesny park maszynowy pozwala firmie na planowanie zwiększenia produkcji i zatrudnienia. Obecnie na wyposażeniu firmy jest m.in. 5 betoniarek planetarnych, wartość jednej to 40 tys. euro, oraz wielofunkcyjny nowoczesny wózek widłowy. Firma WIDJO w najbliższej przyszłości planuje wdrożenie programu innowacyjności pod katem ulepszenia produkcji, polegającym na poprawieniu jakości, warunków pracy oraz wydajności. Program ten realizowany będzie we współpracy z firmą STEGU z Jełowej i finansowany ze środków Unii Europejskiej. Oprócz działalności produkcyjnej firma Państwa Karpińskich nie jest obojętna na pomoc ludziom potrzebującym. Chętnie wspierają akcje charytatywne, pomagają organizacyjnie i finansowo. Pomoc innym jest dla nich czymś naturalnym i często z własnej skromności nie chcą o niej mówić na głos.

Kapituła przyznała w tym roku również statuetkę "SUPER Wołczyńskiego Isandra", którą otrzymała Pani Urszula Langiewicz – Borysow od 33 lat pracuje jako lekarz rodzinny w Komorznie. Już  w trakcie studiów dojrzało do niej przekonanie, że praca jako lekarz to jej powołanie. W pracy spędza większość dnia. Lubi to co robi i dlatego nie zauważa upływającego czasu. Pani Urszula nie wyobraża sobie dnia, aby nie pomagać innym, dodaje jej to energii do działania. Każdemu pacjentowi odwiedzającemu jej gabinet okazuje szacunek, zrozumienie, dba o jego dobro bez względu na wiek. Pani Urszula stale rozwija swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez ośrodki kliniczne. Za działalność godną szczególnego uznania w 2011 roku Rada Miejska w Wołczynie nadała Pani Urszuli honorową odznakę „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn ”. W 2014 roku z rąk starosty kluczborskiego została uhonorowana Medalem Powiatu Kluczborskiego za zaangażowanie oraz zasługi na rzecz społeczeństwa Powiatu, życzliwość, wsparcie oraz pomoc kombatantom i osobom starszym. Natomiast w 2016 roku zajęła I miejsce w plebiscycie na „Lekarza rodzinnego” w powiecie kluczborskim. Zdobyła również II miejsce w VII edycji plebiscytu „Opolski Hipokrates 2016” w kategorii „Lekarz rodzinny. Poprzez swoją życzliwą pracę, skromność, dobrą radę i przede wszystkim bezinteresowne oddanie zdobyła uznanie wśród wielu mieszkańców. Poza sprawami zawodowymi Pani Urszula interesuje się historią (miejsca historyczne), a jej hobby na co dzień to uprawa ogrodu.

Wszystkim nominowanym i zwycięzcom "Wołczyńskiego Isandra" serdecznie gratulujemy.