Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Do nabycia atrakcyjny teren inwestycyjny w Gminie Wołczyn

Herb Wołczyna bez tłaSyndyk masy upadłości Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości z siedzibą ul. Fabryczna 4, 46-250 Wołczyn ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości na teren zabudowy wytwórczo - składowej.

300

1. udział 9087/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 675 z m. 8 obręb Wołczyn-miasto, Wołczyn ul. Młyńska 18 (Rzeczna 11,13) opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00059886/2. (W planie zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy składowo-magazynowej i transportowo-sprzętowej oznaczone symbolem S) Wartość oszacowania wynosi 808.000,00 zł. 

2. prawo wieczystego użytkowania gruntu składającego się z działek o nr 322, 324/7, 324/10, 324/11, 324/12, 324/14, 324/18 wszystkie z mapy 4 i 5 obręb Wołczyn – miasto Wołczyn ul. Fabryczna 2, o łącznym obszarze 17,3751 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7.Wartość oszacowania wynosi 1.804.000,00 zł Zespół w/w działek gruntowych dzieli się na kompleksy: 2.1. działka nr 322, 324/7, 324/10 o łącznym obszarze 10,0696 ha, wartość oszacowania wynosi 1.046.000,00 zł, 2.2. działka nr 324/11, 324/12 oraz udział ½ w działce nr 324/14 o łącznym obszarze 3,7691 ha, wartość oszacowania wynosi 391.000,00 zł,2.3. działka nr 324/18 i udział ½ w działce nr 324/11 o łącznym obszarze 3,5364 ha, wartość oszacowania wynosi 367.000,00 zł; 2.4. prawo użytkowania wieczystego działki nr 751 z mapy 9. obręb Wołczyn o obszarze 1,6431 ha, zabudowana, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7, wartość oszacowania wynosi 81.000,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana w pkt 2. przeznaczona jest na teren zabudowy wytwórczo – składowej. Nieruchomość położona w pobliżu linii kolejowej relacji Kluczbork – Wrocław, posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Na nieruchomości drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowo – betonowej. Prestiżu dodaje świetna lokalizacja na obrzeżach miasta, z dobrym dojazdem drogą asfaltową. W pobliżu znajdują się zagospodarowane już tereny inwestycyjne oraz tereny pod inwestycje należące do Gminy Wołczyn. Oferty kupna mogą dotyczyć wszystkich wymienionych wyżej nieruchomości lub wybranych. W przypadku nieruchomości opisanej w punkcie 2. dopuszcza się złożenie oferty na nabycie wybranych kompleksów. Zaoferowana cena nie może być niższa niż wartość oszacowania. Ustalono wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 92 1090 2138 0000 0001 3413 9438 najpóźniej w dniu 25 maja 2017 roku. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych. Oferty należy składać do 25 maja 2017r. listem poleconym z dopiskiem „LINOPŁYT – przetarg nieruchomości” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p.20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692869248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2017r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692869248. Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Mapa nr 1 ( działki przy ul. Fabrycznej w Wołczynie )

Mapa nr 2 ( działka przy ul. Fabrycznej w Wołczynie )

Zdjęcie do mapy nr 1 ( działki przy ul. Fabrycznej w Wołczynie )

 Zdjęcie do mapki nr 1 i 2 (działki przy ul. Fabrycznej w Wołczynie - widok od centrum miasta)

Mapa nr 3 (działki w okolicach ul. Leśnej w Wołczynie)

Zdjęcie do mapki Nr 3 (działka w okolicach ul. Leśnej w Wołczynie)