Informacja dla mieszkańców

icoBeneficjenci projektów: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, AC-Expert Centrum Edukacji Agata Melera, Aktulnaj Jan Lutka, Eurosolutions Jan Dymek oraz Euro-Futura sp. z o.o. zapraszają mieszkańców gminy Wołczyn do udziału w spotkaniu informacyjnym dnia 24 kwietnia 2017r. o godzinie 9:30. Spotkanie odbędzie się w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (ul. Sienkiewicza 5) i poświęcone będzie możliwością uzyskania bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci szkoleń, dofinansowania do 25 tys. zł i wsparcia pomostowego do 1000 zł/miesięcznie na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 Zapraszamy mieszkańców, którzy - ukończyli 30 rok życia, nie są aktywni zawodowo, nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy a w szczególności zapraszamy kobiety oraz osoby po 50 roku życia. Więcej informacji: www.wsparcieprzedsiebiorczosci.biuroprojektu.eu

250