Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia

icoW dniu 13 kwietnia 2018 r. przed Obeliskiem Katyńskim znajdującym się w parku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wołczynie odbyła się uroczystość Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia poświęcona żołnierzom, policjantom, strażnikom granicznym zamordowanym w Katyniu, Twerze i Charkowie. W atmosferę tamtych wydarzeń wprowadziła wszystkich dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie Pani Celina Zając. Proboszcz Parafii Rafał Tański odmówił modlitwę za tych, którzy zginęli w walce za wolną i niepodległą Ojczyznę.

Natomiast uczniowie klas IV -VI pod opieką nauczycieli: Pani Genowefy Lachowicz, Pani Elżbiety Borkowskiej oraz przy oprawie muzycznej nauczyciela Pana Mirosława Kelniarza przygotowali i wystawili wzruszającą akademię wszystkim, którzy zebrali się, aby wspomnieć i uczcić pamięć tych którzy zginęli. Na zakończenie uroczystości władze miasta, delegacje: Sybiraków, gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów pracy oraz uczniowie szkół podstawowych złożyli kwiaty i znicze pod Obeliskiem Katyńskim oraz odśpiewali Hymn Sybiraków.