Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia

icoW dniu 10 kwietnia 2017 r. przed Obeliskiem Katyńskim znajdującym się w parku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie odbyła się uroczystość Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia poświęcona żołnierzom, policjantom, strażnikom granicznym zamordowanym w Katyniu, Twerze i Charkowie. Tegoroczną akademię przygotowali uczniowie z klasy V i VI pod opieką Pani Genowefy Lachowicz i Pani Danuty Kania. Na zakończenie uroczystości władze miasta, delegacje Kombatantów, gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów pracy oraz uczniowie szkół podstawowych złożyli kwiaty i znicze pod Obeliskiem Katyńskim.