Konkurs na "Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych"

icoSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Opolskiego na „Najciekawsze koncepcje zagospodarowania terenów zielonych wsi”. Celem konkursu jest wsparcie finansowe modelowych projektów zagospodarowania przestrzeni wiejskiej. Konkurs w swym założeniu ma zachęcić mieszkańców do rozpowszechnienia idei zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich, a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej.

Udział w konkursie może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie opolskim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez organizację pozarządową projektu w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2017 r. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Departamentu Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub przesłanie ich na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. Regulamin konkursu oraz załączniki do pobrania na stronie:http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=257&idd=326