Realizacja II etapu przebudowy drogi w Szymonkowie

                   UE logo                                      PROW logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlane dotyczące przebudowy kolejnego odcinka drogi ul. Młyńskiej w Szymonkowie. Inwestycja ta jest kontynuacją przebudowanego w 2015 roku 500 metrowego odcinka drogi. 

Tegoroczny etap prac obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości 860 metrów oraz budową chodnika na odcinku 74 metrów  i ma na celu podwyższenie standardu dróg gminnych w Szymonkowie, poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę drogi o łącznej długości 860m oraz budowę chodnika o długości 73,3m umożliwiającego dojście do obiektów użyteczności publicznej. Przebudowa ma na celu zmianę nawierzchni drogi z kamienia polnego i nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnie asfaltową oraz uzyskanie wyższych parametrów nośności. W związku z tym mogą pojawić się trudności z korzystania z drogi pomimo, że wykonawca zobowiązał się tak prowadzić roboty, aby możliwy był dojazd do posesji przy tej ulicy. Roboty potrwają około 2 miesiące. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w trakcie przejazdu przez teren budowy. Jednocześnie liczymy na Państwa wyrozumiałość oraz cierpliwość w związku z możliwością wystąpienia przejściowych niedogodności. Poniżej zamieszczono mapy określające zakres robót budowlanych.

Mapa projektowa nr 1 do podglądu

Mapa projektowa nr 2 do podglądu

Mapa projektowa nr 3 do podglądu

Zdjęcia ul. Młyńskiej przed przebudową