Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Uwaga rolnicy !

akcyzaZwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
• W terminie od 1 sierpnia  2017 r. do 31sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wołczyna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. Dz. U. z 2016 poz. 1934) Dotacje odnośnie wniosków złożonych w terminie 1 - 31 sierpnia wypłacane będą w dniach 2 - 31października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku