Uwaga rolnicy !

akcyzaZwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
• W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wołczyna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. Dz. U. z 2017 poz. 2215). Dotacje odnośnie wniosków złożonych w terminie 1 - 28  lutego wypłacane będą w dniach 2 - 30 kwietnia 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku