Uwaga rolnicy !

akcyzaZwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
• W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wołczyna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. Dz. U. z 2018 poz. 2313). Dotacje odnośnie wniosków złożonych w terminie 1 - 28 lutego 2019 r. wypłacane będą w dniach 1 - 30 kwietnia 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku