Wręczono wyróżnienia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

icoZ okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 13 października 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Wołczynie odbyło się uroczyste spotkanie władz miejskich z pracownikami placówek oświatowych. Była to szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom oświaty oraz okazja do wyrażenia uznania za codzienny trud kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Burmistrz Jan Leszek Wiącek podziękował pracownikom oświaty i pogratulował osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzył dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Podczas spotkania wyróżniono nagrodą Burmistrza Wołczyna z okazji Dnia Edukacji Narodowej następujących nauczycieli: Panią Ewę Rogożę i Pnią Alicję Dąbrowską - Kelniarz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie, Panią Halinę Neugebauer ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołczynie, Panią Annę Myśliwczyk i Panią dyrektor Beatę Krzyształowicz ze Szkoły Podstawowej w Wąsicach, Panią Krystynę Mierzchałę ze Szkoły Podstawowej w Komorznie, Panią Alinę Lech i Pana dyrektora Lesława Czernik ze Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej, Panią Justynę Broniszewską, Panią Annę Sęk, Pana Bogusława Włosa i Panią dyrektor Ewę Włos z Gimnazjalno - Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie.