Nowe zwolnienia w podatku od nieruchomości w gminie Wołczyn

herbRada Miejska w Wołczynie w dniu 30 października 2019 roku podjęła Uchwałę nr XIV/139/2019, którą wprowadza zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości na lata 2020 – 2021.

Zwolnieniu będą podlegały:

1. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który po dniu 31 grudnia 2019 roku, będąc przed podjęciem działalności gospodarczej osobą bezrobotną, po raz pierwszy rozpocznie działalność gospodarczą na terenie Gminy Wołczyn;

2. nowo wybudowane lub dobudowane na terenie Gminy Wołczyn budynki lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Wołczynie - pok. nr 8 (parter) Uchwała