Dzień Seniora

ikoDziś w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Seniora”. Była to kolejna cykliczna impreza organizowana przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wołczynie. W uroczystości uczestniczyło około 80 osób w tym również zaproszeni gości m. in. Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek, Zastępca Burmistrza Bogusław Adaszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Antkowiak.

Wszystkich gości przywitała Prezes Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wołczynie pani Irena Kuśmierz. Podczas uroczystości wręczono Złote Odznaki Honorowe pani Małgorzacie Pieńkowskiej i panu Waldemarowi Antkowiakowi w uznaniu za wybitne zasługi dla Związku.