Nowa droga już otwarta

IKO8 października odbyło się uroczyste otwarcie drogi łączącej sołectwa Szymonków-Świniary Małe. Inwestycję pobłogosławił proboszcz Ks. Damian Kubisz. 

Wstęgę przecięli Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek, Sołtys Szymonkowa Adam Zarych, Sołtys Świniar Małych Edward Mazur oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Antkowiak.Na przyjęciu z okazji oddania drogi "przebojem" był tort upieczony przez Ewelianę Sękalę, Radną tego okręgu. Droga Świniary Małe-Szymonków jest drogą do użytku rolnego. Podstawowym jej zadaniem jest ułatwienie dojazdu do gruntów rolnych. Jej długość wynosi 2,33 km, a szerokość od 3-5 metrów. Posiada 7 mijanek, rowy odwadniające i pobocze z kruszywa. Koszt inwestycji wyniósł 800 tys. złotych. z czego 40 procent stanowiło dofinansowanie z Budźetu Samorządu Województwa Opolskiego. Prace trwały cztery miesiące.