80. rocznica agresji Sowietów

icoPod Obeliskiem Katyńskim w Wołczynie odbyły się dziś uroczystości w związku z 80. rocznicą wkroczenie sowieckich wojsk do Polski. Do agresji doszło 17 września 1939 roku. Przewidywał to tajny protokół do paktu podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez szefów dyplomacji III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Umowa niemiecko-sowiecka zakładała oddanie części terytorium Polski we władanie wschodniemu agresorowi.


Na uroczysty apel przybyli uczniowie Zespołu Szkół, którzy przygotowali program o tragicznych wydarzeniach sprzed 80 laty. Wiązanki pod obeliskiem złożyli samorządowcy oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek podziękował za przygotowanie i pamięć o tragicznych wydarzeniach związanych z sowiecką agresją i wywózką Polaków na Sybir. Przypomniał słowa Józefa Piłsudskiego "Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".
Część artystyczną przygotowały panie: Iwona Baldy, Maria Tymczyszyn, Bogumiła Niedziałek-Jungowska.