Wrócili z medalami

icoSkładam serdeczne gratulacje męskiej drużynie pożarniczej z Wąsic za zajęcie I miejsca w Powiatowych Zawodach Sportowo -Pożarniczych, które odbyły się w Chudobie.
Gratuluję odniesionych sukcesów wszystkim drużynom, a szczególnie: kobiecej drużynie pożarniczej z Wąsic za zajęcie IV miejsca w kat C, drużynie ze Skałąg za zajęcie III miejsca w kat. MDP chłopcy CTIF oraz drużynie dziewcząt z OSP Komorzno za zajęcie II miejsca. w kat. MDP dziewczęta CTIF. Wyrazy uznania kieruję do najmłodszego uczestnika zawodów, 10-letniego Bartosza Cymary z OSP Skałągi.
Wszystkim uczestnikom życzę kolejnych sukcesów i dziękuję za godne reprezentowanie naszej gminy.

Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek

 

 

Zdjęcia: OSP Wąsice, OSP Komorzno