Uwaga rolnicy !

akcyza

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wołczyna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:  100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz  30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. Dz. U. z 2018 poz. 2313). Dotacje odnośnie wniosków złożonych w terminie 1 sierpnia - 2 września wypłacane będą w dniach: 1 - 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku