"Woda źródłem życia"

ikoW Skałągach odbył się piknik rodzinny "Woda źródłem życia". Wziął w nim udział burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek.

Specjalny wykład na temat lokalnej bioróżnorodności przedstawił dr Krzysztof Badora z Uniwersytetu Opolskiego oraz dr Sylwia Horska-Schwarz, ekspert ekologii, wygłosiła wykład na temat małej retencji. Zdaniem Jolanty Schatt ze Stowarzyszenia Odnowy Wsi Skałągi tematyka pikniku była wyjściem na przeciw problematyki suszy i zmian klimatycznych. Każdy kto przyszedł na piknik został poczęstowany ciastem i kiełbaską z rożna.Były gry i zabawy dla dzieci, turniej wiedzy ekologicznej, wykłady wolontariuszy oraz występ zespołu "Wiekowe Baszty".