Dofinansowanie na usunięcie azbestu

usun azbestUrząd Miejski w Wołczynie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu.Termin składania wniosków od 18 czerwca do 24 czerwca 2019 roku.