Wolontariat z USA

ikoW Wołczynie przebywa grupa Amerykanów z USA, którzy pomagają w remoncie budynku po byłym kinie „Syrena” w Wołczynie. Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek przywitał gości na budowie i podziękował za chęci oraz zapał podczas pracy.

Budynek należy do Kościoła Zielonoświątkowców. Amerykańscy wolontariusze przez tydzień pomagali w drobnych pracach remontowych. Pastor Andrzej Urgacz podaje że w tym miejscu ma powstać centrum kulturalno-religijne Koszt remontu wyniesie 1,3 mln złotych. Zielonoświątkowcy starają się o dofinansowanie z różnych krajowych instytucji.