Dzień strażaka

ICOZ okazji Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania wszystkim strażakom za duże zaangażowanie i włożony trud w ochronę życia, zdrowia i mienia ludzkiego podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Życzę, aby Wasza bezinteresowna służba zawsze dawała mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, a Wam satysfakcję z niesienia im pomocy. Jednocześnie życzę niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, licznych sukcesów oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Ankowiak, Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek

straż300