Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia

katyn1W dniu 15 kwietnia 2019 r. przed Obeliskiem Katyńskim znajdującym się w parku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie odbyła się uroczystość Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia poświęcona żołnierzom, policjantom, strażnikom granicznym zamordowanym w Katyniu, Twerze i Charkowie. W atmosferę tamtych wydarzeń wprowadziła wszystkich dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie Pani Celina Zając. Proboszcz Parafii Rafał Tański odmówił modlitwę za tych, którzy zginęli w walce za wolną i niepodległą Ojczyznę. Uroczystość uświetnił wiersz wyrecytowany przez uczennicę Marysię Martyniszyn. Na zakończenie władze miasta, delegacje: Sybiraków, gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów pracy, harcerzy oraz uczniowie szkoły podstawowej złożyli kwiaty i znicze pod Obeliskiem Katyńskim.