Nowe e - dowody

ico

Szanowni Mieszkańcy! Od 4 marca 2019 r.do obiegu mają trafić nowe dowody osobiste, które będą mogły być używane także jako podpis elektroniczny tzw. "E-DOWÓD"

Nie wszyscy będą zmuszeni do wymiany dowodu. Zmiana na nowy dokument będzie następować w przypadku:
- zakończenia ważności d.o.
-utraty dowodu
-uszkodzenie
-zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym
-zmiana wizerunku twarzy
- chęć wykorzystywania dowodu jako podpisu elektronicznego
W przepisach przejściowych wskazano, że wymiana obecnie obowiązujących dowodów osobistych na dowody z warstwą elektroniczną będzie dotyczyła dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli dowodów osobistych będących w obiegu do końca 2028 r. Z uzasadnienia do ustawy wynika, że zdecydowano się na wariat naturalnej wymiany dowodów w okresie 10 lat. Proces ten ma zakończyć się w 2029 r.