Gmina Wołczyn podpisała umowę z PKS-em

Herb Wołczyna bez tłaGmina Wołczyn w dniu 28 grudnia 2018 roku podpisała aneks nr 2 do umowy z dnia 21 grudnia 2017 roku o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wołczyn.

Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Realizowany będzie w ramach 8 gminnych linii w regularnej komunikacji przewozu osób (34 kursy), z których głównie korzystać będą uczniowie szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy Wołczyn, w tym także mieszkańcy poszczególnych sołectw. Ponadto na powyższych liniach Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku będzie organizować i sprawować opiekę nad uprawnionymi uczniami dojeżdżającymi do szkół i przedszkoli z uwzględnieniem przepisów ustawy- Prawo Oświatowe.

e