Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

iccoW dniu 19 listopada w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Wołczynie, którą poprowadził najstarszy wiekiem radny senior Adam Zarych. Podczas sesji wręczono nowo wybranym radnym zaświadczenie o wyborze, którzy następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Zaświadczenie wręczono również wybranemu Burmistrzowi Wołczyna, którym po raz piąty został Jan Leszek Wiącek. Burmistrz w tym dniu także złożył uroczyste ślubowanie.

Na sesji wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie. Bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym Przewodniczącym został ponowie Waldemar Antkowiak, a Wiceprzewodniczącym Jan Bartosiński. Zostali również wybrani radni do Komisji Rewizyjnej w skład, której weszli: Szczepan Mały, Marcin Pasternak, Ryszard Mrugalski, Krystyna Mazurczak, Jolanta Schatt, do Komisji Skarg, wniosków i petycji w skład, której weszli: Paweł Krzemiński, Adam Zarych, Kazimierz Bar, Agata Teodorowska, Marek Nowak. Dokonano również wyboru do Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej, w skład której weszli wszyscy radni obecnej kadencji.

Skład Rady Miejskiej w Wołczynie na lata 2018 – 2023
Antkowiak Waldemar – Przewodniczący
Bartosiński Jan – Wiceprzewodniczący
Bar Kazimierz
Sękala Ewelina
Krzemiński Paweł
Pasternak Marcin
Mały Szczepan
Mazurczak Krystyna
Mrugalski Ryszard
Łuczek Waldemar
Nowak Marek
Nowak Ryszard
Schatt Jolanta
Agata Teodorowska
Zarych Adam