Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Wołczyn

RPOOPOEFRR

Gmina Wołczyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wołczyn.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych w Wołczynie tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

Czytaj więcej...

Oświatowe projekty unijne realizowane w Gminie Wołczyn

RPOOPOEFS

Oświatowe projekty unijne realizowane w roku szkolnym 2016/2017 przez Gminę Wołczyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy projekt pn. „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację” skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 5 szkół tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie, Szkoła Podstawowa w Komorznie, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej, Szkoła Podstawowa w Wąsicach. Drugi projekt pn. „Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie” skierowany jest do uczniów i nauczycieli z gimnazjum i liceum, które wchodzą w skład Gimnazjalno-Licealnego Zespołu.

Szczegółowe informacje: Projekty oświatowe

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

RPOOPOEFRRCel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego.

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

Lider Projektu: Powiat Kluczborski http://www.powiatkluczborski.pl/ 

Czytaj więcej...