Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie - etap II

Nazwa operacji: „Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie - etap II"

Cel operacji: Celem operacji jest podwyższenie standardu dróg gminnych w Szymonkowie, poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę drogi o łącznej długości 860m oraz budowę chodnika o długości 73,3m umożliwiającego dojście do obiektów użyteczności publicznej. Przebudowa ma na celu zmianę nawierzchni drogi z kamienia polnego i nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnie asfaltową oraz uzyskanie wyższych parametrów nośności.

Planowane efekty: Przebudowa drogi o łącznej długości 860m oraz budowa chodnika o długości 73,3m.

Nazwa działania PROW 2014-2020:  operacja typu „Budowa  lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 698318,45 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 444340,00 zł (63,63%)

Nr umowy: 00014-65151-UM0800011/16 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Tablica 120 x 80 cm 1 1